Regulamin

1. Korzystanie ze spisu firm zsps.pl jest równoznaczne z akceptacją wszystkich postanowień niniejszego Regulaminu.
2. Użytkownik dodając swoją firmę do spisu firm zsps.pl oświadcza tym samym, że podane w formularzu informacje są prawdziwe i zezwala na przechowywanie ich w bazie danych zsps.pl oraz upublicznienie tych danych w tymże spisie firm (zgodnie z ustawą z 29.08.1997r. o ochronie danych osobowych Dz.U.Nr 133 z 1997). Publikowane nie będą jedynie dane dotyczące osoby odpowiedzialnej za dodawanie przedsiębiorstwa.
3. Korzystający z zsps.pl zobowiązują się do przestrzegania przepisów prawa dotyczących wszelkich czynności wynikających z korzystania z serwisu, w szczególności Ustawy z dnia 18 lipca 2002 roku o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. Nr 144, poz. 1204).
4. Użytkujący spisu firm zsps.pl oświadczają, że wyrażają zgodę na przesyłanie niezapowiedzianych i niezamówionych wiadomości e-mail w tym wiadomości systemowych i wiadomości o treści reklamowej, traktując te wiadomości jako zapowiedziane i zamówione zgodnie z &10 ust. 1 Ustawy z dnia 18 lipca 2002r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. 2004 nr 96, poz. 959 ze zmianami).
5. Właściciel spisu firm zsps.pl zastrzega sobie prawo do zmiany postanowień niniejszego Regulaminu.
6. Zarejestrowanie firmy w zsps.pl wymaga wypełnienia formularza rejestracyjnego.
7. Właściciel serwisu spisu firm zsps.pl nie ponosi odpowiedzialności za treść wpisu zawartą w zsps.pl, może jednak usunąć wpisy uznane za obraźliwe, wulgarne, niemoralne, lub niezgodne z prawem polskim.
8. Właściciel zsps.pl nie ponosi odpowiedzialności za precyzję i rzeczowość wpisu dokonywanego w spisie firm, odpowiedzialność ponosi osoba dokonująca zgłoszenia.
9. Właściciel zsps.pl nie ponosi odpowiedzialności i nie ręczy za legalność firm wpisanych do katalogu firm, na skutek zgłoszenia nieprawidłowości może jednak usunąć taki wpis z serwisu.
10. Właściciel zsps.pl nie ponosi odpowiedzialności za wady samego serwisu oraz świadczone za jego pośrednictwem usługi, w tym także za kopiowane z serwisu nośniki informacji, programy komputerowe, sygnały elektroniczne lub też wirusy komputerowe, których działanie może narazić użytkujących katalog na szkodę.
11. Właściciel zsps.pl zastrzega sobie prawo do usunięcia firmy z katalogu na skutek zaistnienia następujących okoliczności: uporczywe łamanie postanowień Regulaminu, działania stojące w sprzeczności z postanowieniami prawa polskiego, działanie na szkodę serwisu lub osób użytkujących serwis.